ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานเสิร์ฟ (ด่วน) สาขา Central Eastville 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานเสิร์ฟ (ด่วนมาก) สาขาTerminal 21 9,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
Restaurant Supervisor ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
R&D Manager 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.