ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ขับรถโฟรคลิฟท์(ส่งมอบสินค้า) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ขับรถโฟรคลิฟท์(จัดเก็บวัตถุดิบ) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต 18,000 - 25,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่วิศวกรรม 9,500 - 13,000 สมุทรสาคร
Total 9 lists.