ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกSD ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสายการผลิต (ควบคุมเครื่องอัดเม็ด) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
พนักงานฝ่ายผลิต 9,500 - 10,000 สมุทรสาคร
Total 5 lists.