ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จนท.วิจัยและพัฒนา ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ Biotech ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ขายอาหารปลา ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ช่างเทคนิคไฟฟ้า ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่การขายต่างประเทศ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 9 lists.