ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรรมเครื่องกล ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่บัญชีสินทรัพย์ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสายการผลิต (ควบคุมเครื่องอัดเม็ด) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 3 lists.