ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ขายอาหารกุ้ง(ประจำภาคใต้) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ขายอาหารปลา(ประจำภาคตะวันออก) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ขาย/การตลาดปลานวลจันทร์ทะเล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสายการผลิต (ควบคุมเครื่องอัดเม็ด) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 6 lists.