ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
จป.วิชาชีพ ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสายการผลิต (ควบคุมเครื่องอัดเม็ด) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต (Process Improvement Eng... ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสายการผลิต (ป้อนวัตถุดิบ) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่วิศวกรรม (Boiler) ไม่ระบุ สมุทรสาคร
Total 6 lists.