ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการ 50,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เลขาผู้บริหาร 28,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
คนพิการ 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Merchandiser Mgr ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Senior Merchandiser 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.