ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถผู้บริหาร 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถผู้บริหาร 15,500 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Merchandising/ Product Sourcing 30,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการ 50,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
คนพิการ 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.