ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ประสานงานโครงการ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ธุรการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่าย logistic ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานคลังสินค้า(ประจำคลังสินค้าถนนพัฒนาชนบท3 ลาด... 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงาน PC (วันละ 450 บาท) 10 อัตรา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.