ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานจัดเก็บเอกสาร 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงาน PC (วันละ 450 บาท) 10 อัตรา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่าย logistic ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานคลังสินค้า(ประจำคลังสินค้าถนนพัฒนาชนบท3 ลาด... 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำคลังสินค้าพัฒนาชนบท 3) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.