ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Call center (Inbound)จ.เชียงใหม่ 16,000 ขึ้นไป เชียงใหม่
พยาบาล 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดการตราสารหนี้ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ (คีย์ข้อมูล) - วุฒิ ปวส. 10,000 - 11,500 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วิศวกรรมระบบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 26 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |