ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เลขานุการ ประจำสำนักงาน ไม่ระบุ นครปฐม
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและประเมินผล ไม่ระบุ นครปฐม
เจ้าหน้าที่สรรหาระบบงาน HRM ไม่ระบุ นครปฐม
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร ไม่ระบุ นครปฐม
ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า ไม่ระบุ นครปฐม
Total 10 lists.