ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 25,000 - 70,000 นครปฐม
หัวหน้าแผนกจัดส่ง 16,000 - 25,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่่คลังสินค้า 9,000 - 13,000 นครปฐม
หัวหน้างานขาย/ Sale Supervisor 25,000 - 45,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและประเมินผล 15,000 - 18,500 นครปฐม
Total 10 lists.