ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Marketing and communication Manager. ไม่ระบุ นครปฐม
นักวิชาการทางด้านอาหาร 20,000 ขึ้นไป นครปฐม
เจ้าหน้าที่ขายสารเสริมอาหารสัตว์ 15,000 - 20,000 นครปฐม
Call center 15,000 ขึ้นไป นครปฐม
เจ้าหน้าที่ขายเคมีอาหาร 17,000 ขึ้นไป นครปฐม
Total 7 lists.