ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานคลังสินค้า 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายผลิต (เสื้อผ้า) 35,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างเย็บผ้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.