ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานคลังสินค้า 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานติดรถส่งสินค้า 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายผลิต (เสื้อผ้า) 35,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างเย็บผ้า ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 9,000 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.