ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายผลิต (เสื้อผ้า) 35,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเย็บผ้า ด่วนมาก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเย็บตัวอย่าง 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานคลังสินค้า 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.