ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ (บัญชี) 12,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรรมเครื่องกล ไม่ระบุ นครปฐม
Project construct ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ดราฟแมน ไม่ระบุ ภูเก็ต
ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 20 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |