ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ QC 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 9,500 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้า 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างกลโรงงาน 14,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.