ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถส่วนกลาง 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายนำเข้าและส่งออก(ภาษาจีน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เทคนิคบริการ (ด่วน) 16,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.