ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
แอดมินเซลล์ (ไม่ใช่งานขาย) 17,000 - 21,000 กรุงเทพมหานคร
Digital Marketer - Income can be up to 40.000 baht 17,500 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
[ด่วน] เทเลเซล์ ฐานเงินเดือนเริ่มที่ 15,000 - 21,0... 15,000 - 21,000 กรุงเทพมหานคร
[ด่วน] เทเลเซล์ รายได้รวมที่ 35,000 - 80,000 บาท (... 15,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาด 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.