ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประเมินอาจารย์ 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Follows Orders 15,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Graphic Designer 14,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Online English Examiner (ไม่ต้องปฏิบัติงานในสำนักง... 3,000 - 10,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายบัญชี (พนักงานชั่วคราว) 15,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.