ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาด 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Advisor 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Accounting Officer Collaborator 15,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.