ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนก 15,000 - 17,500 กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาด 10,000 - 12,500 กรุงเทพมหานคร
Jr. Customer & Sales Solution (North) 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
CDS Officer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.