ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาด 10,000 - 12,500 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพงานแม่บ้าน (สายตรวจแม่บ้าน) 23,000 - 33,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ (Assistant Sourcing Analyst... 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Site Manager - สัญญาจ้าง 1 ปี 15,000 - 17,500 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.