ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนก 15,000 - 17,500 กรุงเทพมหานคร
ช่างปฎิบัติการโรงงานอินทรีอีโคไซเคิลนิคมมาบตาพุด, ... 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานทำความสะอาด 10,000 - 12,500 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
CDS Officer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.