ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการบัญชี - (สัญญาจ้างชั่วคราว) 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
IT Support - Mac Support 15,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
IT Support - Skype Management 14,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
HelpDesk Support - ติด BTS อโศก 17,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
IT Infrastructure 19,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 57 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |