ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานกิจกรรมพิเศษ-ออกต่างจังหวัด 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ (กิจกรรมพิเศษ) - ออกต่างจังหวัด 9,500 - 11,000 กรุงเทพมหานคร
PC หน่วยวิ่ง(Merวิ่ง7-11) กทม.-ใช้รถจักรยานยนต์ 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
PC Supervisor ภาคใต้(พนักงานตรวจสอบPC) 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.