ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ควบคุมงาน 25,000 ขึ้นไป นนทบุรี
Graphic (พนักงานเตรียมงานและทำไฟล์พิมพ์) ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 100,000 - 150,000 นนทบุรี
Tester ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Executive ไม่ระบุ นนทบุรี
Total 39 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |