ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานสถานี (ปั่น ปั่น) ด่วนมาก 9,500 ขึ้นไป นนทบุรี
Account Executive , AE Mgr. 20,000 - 25,000 นนทบุรี
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (Recruitment) ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ไม่ระบุ นนทบุรี
เจ้าหน้าที่คุมเครื่องจักร die cut (ด่วนมาก) 15,000 - 18,000 นนทบุรี
Total 14 lists.