ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ นครปฐม
ช่างควบคุมบอยเลอร์ (ปฏิบัติงานที่โรงงานกะทิชาวเกาะ... ไม่ระบุ นครปฐม
ช่างซ่อมบำรุง (ระบบนำ้ดี-น้ำเสีย) ปฏิบัติงานที่โรง... ไม่ระบุ นครปฐม
ช่างกลโรงงาน ไม่ระบุ นครปฐม
หัวหน้าแผนกผลิต / โรงงานแม่พลอย ไม่ระบุ นครปฐม
Total 5 lists.