ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน ไม่ระบุ ปทุมธานี
แม่บ้าน/พ่อบ้าน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ประสานงาน ไม่ระบุ ปทุมธานี
พนักงานขับรถ ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 7 lists.