ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
บาร์น้ำชาย ประจำร้านอาหาร Chocolate Ville 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ล่ามภาษาจีน ประจำร้านอาหารชอคโกแลต วิลล์ 16,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบริการ ประจำร้านอาหาร Chocolate Ville เกษตร... 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้พิการ สามารถอ่านออก เขียนได้ ช่วยเหลือตัวเองได้... 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำร้านอาหาร Chocola... 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.