ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 12,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Customer service inbound 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Skill Eng Toeic 450 ขึ้นไป 14,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) บริษัทเช่า... 12,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.