ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Digital Sales & Marketing 22,000 - 28,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ธุรการ 12,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถยนต์ส่งของ 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานคลังสินค้า 9,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Sales & Marketing Executive 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.