ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบด ผสม โปรยสารฝนหลวง ประจำหน่วยงานการฝนหลวง... 9,500 - 11,000 สุราษฎร์ธานี
พนักงานบด ผสม โปรยสารฝนหลวง ประจำหน่วยงานการฝนหลวง... 9,500 - 11,000 สุราษฎร์ธานี
พนักงานบด ผสม โปรยสารฝนหลวง ประจำหน่วยงานการฝนหลวง... 9,500 - 11,000 สุราษฎร์ธานี
พนักงานบด ผสม โปรยสารฝนหลวง ประจำหน่วยงานการฝนหลวง... 9,500 - 11,000 สุราษฎร์ธานี
พนักงานบด ผสม โปรยสารฝนหลวง ประจำหน่วยงานการฝนหลวง... 9,500 - 11,000 สุราษฎร์ธานี
Total 77 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |