ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Arts Director/Graphic Designer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
IT Support 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วิศวกรรมและซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี - ลูกหนี้ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกบัญชี รับ-จ่าย 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.