ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยพนักงานบัญชีอาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วย R & D 18,000 - 24,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการฝ่ายวิศวกร ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Arts Director/Graphic Designer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
นักเคมี ฝ่ายผลิต วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.