ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
sale ขายพื้นที่ 9,000 ขึ้นไป นนทบุรี
พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป 9,000 ขึ้นไป นนทบุรี
Online Marketing 12,000 - 20,000 นนทบุรี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 20,000 ขึ้นไป นนทบุรี
นิติบุคคลดูแลส่วนกลาง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.