ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุงอาคาร 12,000 ขึ้นไป นนทบุรี
วิศวกรสำรวจ 13,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
โฟร์แมนประจำ Site งาน 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.