ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายขาย ไม่ระบุ นนทบุรี
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี 35,000 ขึ้นไป นนทบุรี
ผู้จัดการแผนกกฎหมาย 35,000 ขึ้นไป นนทบุรี
เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด (Event Marketing) 12,000 ขึ้นไป นนทบุรี
ธุรการจัดซื้อ 12,000 ขึ้นไป นนทบุรี
Total 11 lists.