ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง 15,000 ขึ้นไป นนทบุรี
หัวหน้าอาคาร 15,000 ขึ้นไป นนทบุรี
นิติบุคคลโครงการ 15,000 - 20,000 นนทบุรี
ผุ้จัดการฝ่ายศูนย์การค้า 20,000 - 25,000 นนทบุรี
พนักงานธุรการประสานงานทั่วไป 9,000 ขึ้นไป นนทบุรี
Total 13 lists.