ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานเขียนแบบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้าโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรบริการ ( Service Engineer ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค (Technician ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.