ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Marketing Executive ( ด่วนมากกกก) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าทีจัดซื้อวัตถุดิบต่างประเทศ 15,000 - 23,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.