ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Operation Mgr. 40,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการคลังสินค้า ไม่ระบุ สระแก้ว
Instrument Engineer ไม่ระบุ สงขลา
วิศวกรจัดซื้อ 20,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานปฏิบัติการ (Plant Operator) สระแก้ว 11,000 - 17,000 สระแก้ว
Total 13 lists.