ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ระยอง ชาย) 13,000 ขึ้นไป ระยอง
ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณโครงการ 35,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า ระยอง) 13,000 ขึ้นไป ระยอง
วิศวกร (อุตสาหการ ที่ระยอง) 15,000 ขึ้นไป ระยอง
พนักงานปฏิบัติการ (Plant Operator) สระแก้ว 11,000 - 17,000 สระแก้ว
Total 9 lists.