ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการทั่วไป (ประจำโรงงานหาดใหญ่) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานปฏิบัติการ (Plant Operator) สระแก้ว 11,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานเดินเครื่องจักร(Operator) ไม่ระบุ กาญจนบุรี
พนักงานขายเม็ดพลาสติก (พูดภาษาจีนได้) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Instrument Engineer ไม่ระบุ สงขลา
Total 5 lists.