ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานเดินเครื่องจักร(Operator) ไม่ระบุ กาญจนบุรี
พนักงานปฏิบัติการควบคุม (Control Board) 18,000 - 25,000 สระแก้ว
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ระยอง) ไม่ระบุ ระยอง
พนักงานปฏิบัติการ (Plant Operator) สระแก้ว 11,000 - 17,000 สระแก้ว
Operation Mgr. 40,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.