ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายอู่ต่อเรือ ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรม ไม่ระบุ สมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 13 lists.