ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Co-ordinator (China) 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Sales Executive (ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ประจำโครง... 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Business Development/Sales Executive (ตัวแทนอสังหา... 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รับ-ส่งเอกสาร (กรมที่ดิน) 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.