ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ธุรการคลังสินค้า 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานคลังสินค้า/จัดส่ง 9,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการการขาย 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการตลาด 25,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.