ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ที่ปรึกษาการเรียนภาษาอังกฤษ 30,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
ตัวแทนการพัฒนาครู 13,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 17,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Accountant 16,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Graphic Designer 14,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.