ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 10,000 - 15,000 สมุทรสาคร
พนักงานขายทางโทรศัพท์ Telasale 15,000 - 20,000 สมุทรสาคร
Total 2 lists.