ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานประจำ Office 10,000 - 15,000 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 6,000 - 8,500 สมุทรสาคร
เจ้าหน้าที่บัญชี 12,000 - 20,000 สมุทรสาคร
Total 3 lists.