ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านTexas Chicken ไม่ระบุ อุดรธานี
พนักงานประจำร้าน (Full Time) ร้านTexas Chicken ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผูู้จัดการร้านTexas Chicken ไม่ระบุ พระนครศรีอยุธยา
Total 3 lists.