ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ 15,000 - 20,000 นครปฐม
Merchandiser 20,000 - 30,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่ขาย (Sales) 15,000 - 18,000 นครปฐม
Telesales 9,000 - 12,000 นครปฐม
หัวหน้าไลน์เย็บ 13,000 - 18,000 นครปฐม
Total 13 lists.