ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเลขานุการ 15,000 - 20,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่มัลติมีเดีย 15,000 - 20,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่งานขายต่างประเทศ 15,000 - 25,000 นครปฐม
Graphic Design 14,000 - 15,000 นครปฐม
เจ้าหน้าที่บุคคล 14,000 - 18,000 นครปฐม
Total 15 lists.