ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย 50,000 ขึ้นไป สมุทรสาคร
Marketing Executive 15,000 - 30,000 สมุทรสาคร
หัวหน้าฝ่ายผลิต ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ไม่ระบุ สมุทรสาคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 40,000 - 80,000 สมุทรสาคร
Total 6 lists.