ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกโรงผลิต(Production supervisor) 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
รับสมัคร QA Supervisor ด่วนมาก!!!!!!!!!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่(จป.วิชาชีพ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
รับสมัคร พนักงานฝ่ายผลิต ด่วน!!!!จำนวนมาก!!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.