ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Sales Administrative Officer 20,000 - 25,000 ภูเก็ต
Assistant Marina Manager 45,000 - 50,000 ภูเก็ต
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 45,000 - 50,000 ภูเก็ต
Marketing and Communication Manager 60,000 - 70,000 ภูเก็ต
Total 4 lists.