ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Marketing and Communication Manager 60,000 - 70,000 ภูเก็ต
Webmaster 30,000 - 40,000 ภูเก็ต
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 45,000 - 50,000 ภูเก็ต
Assistant Marina Manager 45,000 - 50,000 ภูเก็ต
Total 4 lists.