ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินด้านจ่าย 18,000 - 20,000 สมุทรสาคร
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 35,000 - 50,000 สมุทรสาคร
Marketing Officer 18,000 - 20,000 สมุทรสาคร
Senior Marketing Officer 25,000 - 30,000 สมุทรสาคร
Product Manager 45,000 - 60,000 สมุทรสาคร
Total 9 lists.