ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรซ่อมบำรุง 15,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่บุคคล ( ส่วนงานสรรหาว่าจ้าง ) 10,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
ช่างซ่อมบำรุง 10,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ไม่ระบุ ปทุมธานี
หัวหน้าผลิต 10,500 ขึ้นไป ปทุมธานี
Total 10 lists.