ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ( Payroll ) ไม่ระบุ ปทุมธานี
หัวหน้าฝ่ายผลิต 13,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ ปทุมธานี
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 9 lists.