ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ไม่ระบุ ปทุมธานี
หัวหน้าผลิต 10,500 ขึ้นไป ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ QC 10,500 ขึ้นไป ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Operation Warehouse) ไม่ระบุ ปทุมธานี
ช่างเทคนิค (ไฟฟ้ากำลัง) 12,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
Total 8 lists.