ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ ปทุมธานี
หัวหน้าฝ่ายผลิต 13,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
หัวหน้าควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่ระบุ ปทุมธานี
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 8 lists.