ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายผลิต 13,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ต้นทุนการผลิต ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 12 lists.