ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ( Payroll ) ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ต้นทุนการผลิต ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 10 lists.