ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา R&D 18,000 - 25,000 ปทุมธานี
ช่างซ่อมบำรุง 9,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
หัวหน้างานตรวจสอบคุณภาพ ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 10,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
ผู้ช่วยวางแผนการผลิต ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 9 lists.