ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ไม่ระบุ ปทุมธานี
หัวหน้าผลิต ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Operation Warehouse) ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ต้นทุนการผลิต ไม่ระบุ ปทุมธานี
Total 14 lists.