ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรซ่อมบำรุง 15,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ 9,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่บุคคล 12,000 - 14,000 ปทุมธานี
พนักงานขาย 9,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา R&D 18,000 - 25,000 ปทุมธานี
Total 11 lists.