ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าผลิต 10,500 ขึ้นไป ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ QC 10,500 ขึ้นไป ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Operation Warehouse) ไม่ระบุ ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ต้นทุน 10,000 ขึ้นไป ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 12,000 - 14,000 ปทุมธานี
Total 11 lists.