ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Admin ประสานงานทั่วไป (ด่วน") 13,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างยนต์( URGENT!!! ) 15,000 - 20,000 สมุทรปราการ
Sale เคมี ( URGENT!!! ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างซ่อมบำรุง เครื่องกล/ไฟฟ้า ( URGENT!!! ) 15,000 - 25,000 ระยอง
ทนายความ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.