ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานทั่วไป (ประจำโรงงานนครปฐม อำเภอบางเลน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
คิวซี (ประจำโรงงานนครปฐม อำเภอบางเลน) 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานบางแค กรุงเทพ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเชื่อมโลหะ (ประจำโรงงานนครปฐม อำเภอบางเลน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าไลน์ผลิต (ประจำโรงงานนครปฐม อำเภอบางเลน) 14,500 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.