ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงาน PC ( ประจำ Lotus อรัญประเทศ ) 9,500 - 11,000 สระแก้ว
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 30,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงาน PC (ประจำ Big C ติวานนท์ ) 9,500 - 12,000 นนทบุรี
พนักงาน PC ( ประจำ Big C มหาชัย จ.สมุทรสาคร ) 9,500 - 11,500 สมุทรสาคร
Total 11 lists.