ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์การตลาด PUBLIC RELATION ไม่ระบุ ปทุมธานี
หัวหน้าฝ่ายการตลาดออนไลน์ ไม่ระบุ ปทุมธานี
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์ 16,000 - 25,000 ปทุมธานี
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 15,000 - 25,000 ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ R&D Cosme... 25,000 - 30,000 ปทุมธานี
Total 9 lists.