ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
FULL STACK พนักงานพัฒนาโปรแกรม 60,000 - 80,000 กรุงเทพมหานคร
SCRUM MASTER 80,000 - 130,000 กรุงเทพมหานคร
JavaScript /front end Developer 40,000 - 60,000 กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.