ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกกำกับดูแลกิจการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Merchandiser ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด (Event Marketing) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกกฎหมาย 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
รองผู้จัดการแผนกจัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.