ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตลาดภาคสนาม (ภาษาเมียนมา) ไม่ระบุ ราชบุรี
หัวหน้าแผนกกฎหมาย 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
รองผู้จัดการจัดซื้อทั่วไป ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ ศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่น 14,000 - 17,000 ขอนแก่น
พนักงานขาย ศูนย์กระจายสินค้าชุมพร 15,000 - 19,000 ชุมพร
Total 12 lists.