ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้างานการเงินและประสานงานขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด (ตลาดกลางคืน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เลขานุการรองกรรมการผู้จัดการ 13,500 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่อาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการแผนกสรรหาและฝึกอบรม ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.