ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขายประจำสาขาอุดรธานี 1 ตำแหน่ง (ด่วน) ไม่ระบุ อุดรธานี
ช่างอิเล็คทรอสิคส์ประจำสาขากรุง (ด่วน) 2 ตำแหน่ง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างอิเล็คทรอนิคส์ประจำสำนักงานใหญ่ชลบุรี 2 ตำแหน่... ไม่ระบุ ชลบุรี
พนักงานขายประจำสาขาบางแค 1 ตำแหน่ง (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายประำจสาขาปิยรมย์ 1 ตำแหน่ง (ด่วน) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.