ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
WholeSales Manager ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales ประจำภาคตะวันออก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales ประจำกรุงเทพฯ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานส่งเสริมการขายประจำถนนสุโขทัย(กรุงเทพฯ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานส่งเสริมการขายประจำสาขานครศรีธรรมราช ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.