ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขายเครื่องฃ่วยฟังประจำสาขาอุบลราชธานี (ด่วน... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายประจำสาขาพัทยา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ขายเครื่องมือแพทย์ประจำสาขาพระโขนง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายประร้านสำขาเชียงใหม่ (ถนนสุเทพ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายประจำสำนักงานใหญชลบุรี 1 ตำแหน่ง ไม่ระบุ ชลบุรี
Total 5 lists.