ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่การตลาด 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย ประจำโครงการ The Miracle Plus... 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าแผนกบัญชี (ด่วนมาก) 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้จัดการฝ่ายออกแบบภายใน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.