ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนมาก) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการตรวจสอบภายใน 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 30,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้าประปา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 13 lists.