ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน ไม่ระบุ ชลบุรี
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง ไม่ระบุ ชลบุรี
จป.วิชาชีพ ไม่ระบุ ชลบุรี
วิศกร อุตสาหการ ไม่ระบุ ชลบุรี
วิศวกรระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ไม่ระบุ ชลบุรี
Total 15 lists.