ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Reservation Staff 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างประจำอาคาร 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร 16,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคไฟฟ้า 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.