ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Forntdesk 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างอาคารสถานที่ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Operator 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคไฟฟ้า 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายหน้าร้าน 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.